Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Παιδιών & Ενηλίκων

Τα πιο συχνά προβλήματα λόγου και ομιλίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Ποιες δυσκολίες στο λόγο και την ομιλία επηρεάζουν τα παιδιά σχολικής ηλικίας;

 

Τα πιο συχνά προβλήματα λόγου και ομιλίας που παρουσιάζονται σε παιδιά σχολικής ηλικίας είναι:

■ Αρθρωτικές και Φωνολογικές δυσκολίες (δυσκολία να πουν τις λέξεις σωστά)

■ Γλωσσικές Δυσκολίες  (δυσκολία να καταλαβαίνουν τι ακούν και να εκφράσουν αυτό που θέλουν)

■ Γνωστικές – επικοινωνιακές δυσκολίες (δυσκολία στον τρόπο σκέψης, συμπεριλαμβανομένων και της ακουστικής επεξεργασίας, αντίληψης, μνήμης, λογικής, κρίσης, νοημοσύνης και φαντασίας)

■ Τραυλισμός  (διαταραχή στην ροή της ομιλίας, μπορεί να είναι μπλοκαρίσματα, επαναλήψεις, παράταση/τράβηγμα των φθόγγων ή των λέξεων, δισταγμό)

■  Δυσκολίες φώνησης (η ποιότητα της φωνής μπορεί να συμπεριλαμβάνει, βραχνή, ένρινη, με πολλή ή λίγη ένταση. Στις μεγαλύτερες ηλικίες στα αγόρια δεν αλλάζει η φωνή, δεν γίνεται δηλαδή «ανδρική»)

■  Κατάποσης (δυσκολίες πλημμελούς κατάποσης)

 

Τα προβλήματα λόγου και ομιλίας επηρεάζουν την μάθηση;

Ο λόγος και η ομιλία είναι απαραίτητα προσόντα για ακαδημαϊκή επιτυχία και μάθηση.  Η δυνατότητα  επικοινωνίας με φίλους και ενήλικες στο σχολικό περιβάλλον είναι απαραίτητα για ένα μαθητή για να επιτύχει στο σχολείο. Η μάθηση γίνεται διαμέσου της επικοινωνίας όπως το διάβασμα, γράψιμο, χειρονομίες, ακοή και ομιλία και έτσι όταν ένα παιδί έχει κατακτήσει όλα αυτά τα προσόντα, έχει μεγαλύτερες ευκαιρίες να γίνει ένας πετυχημένος μαθητής.
Πως η δυσκολία στο λόγο και την επικοινωνία θα επηρεάσει την σχολική  επίδοση του παιδιού;

 

Παιδιά που έχουν δυσκολία στην επικοινωνία συχνά δεν κατορθώνουν να έχουν την ίδια σχολική επίδοση με τους συμμαθητές τους.

• Δυσκολεύονται στην ανάγνωση

• έχουν δυσκολία στην κατανόηση και στην έκφραση της ομιλίας

• μπερδεύουν τους κοινωνικούς κώδικες επικοινωνίας

• αποφεύγουν να πηγαίνουν σχολείο

• δείχνουν φτωχή κριτική

• και δυσκολεύονται στα διαγωνίσματα

Δυσκολίες στην ακοή, στην ομιλία και στο διάβασμα ή στο γράψιμο οδηγούν σε δυσκολίες στην κατανόηση και στην φωνολογική επίγνωση των ήχων των φθόγγων, συλλαβών, λέξεων, προτάσεων, αλλά και στην συνομιλία.

Δυσκολίες στην ανάγνωση και στην γραφή δημιουργούν προβλήματα στην επικοινωνία, στη σκέψη και τη μάθηση.

Σαν γονιός πως μπορώ να είμαι σίγουρος ότι έχω επιλέξει την σωστή βοήθεια για τον λόγο και την ομιλία του παιδιού μου;

Είναι μέγιστης σημασίας, αν παρατηρείτε ότι το παιδί σας παρουσιάζει συμπτώματα καθυστέρησης στον λόγο του, να αξιολογηθεί, ώστε  να ξεκινήσει την αποκατάσταση, αν χρειάζεται, το δυνατόν γρηγορότερα.

Στο τέλος αυτής της αξιολόγησης, θα πρέπει να γνωρίζετε:

• τη λεκτική ηλικία του παιδίου σας

• εάν χρειάζεται παρέμβαση

• πόσο καιρό θα διαρκέσει

 

Κατά την διάρκεια των συνεδριών της λογοθεραπείας

Πριν ξεκινήσουν οι συνεδρίες:

• Οι γονείς πρέπει να παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξη του παιδιού και να ενημερώνονται στο τέλος κάθε συνεδρίας

•  Να υπάρχει πάντα επιπλέον εργασία-εξάσκηση στο σπίτι

•  Να γνωρίζουν εάν η αμοιβή του ειδικού καλύπτεται από ασφαλιστικό φορέα

•  Ο ειδικός (όταν πρόκειται για για μαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία) δεν πρέπει να ασχολείται με τα μαθήματα του σχολείου

•  Οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται για το πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί η συγκεκριμένη παρέμβαση

•  Όταν κρίνεται αναγκαίο, ο ειδικός πρέπει να συνεργάζεται με άλλες ειδικότητες

•  Όταν κρίνεται σκόπιμο σε συνεργασία με τους γονείς πρέπει να ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί

•  Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν τις σπουδές και την πείρα του ειδικού και εάν η συγκεκριμένη ειδικότητα μπορεί να βοηθήσει το παιδί τους

Μαρινέλλα Τσουκαλά

Παθολόγος Λόγου και Ομιλίας

 

Πηγή: eimaimama.gr