Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Παιδιών & Ενηλίκων

Υπηρεσίες

Λογοθεραπεία

Είναι η επιστήμη που ασχολείται με τις διαταραχές λόγου, φωνής, ομιλίας, μάσησης και κατάποσης, η αιτιολογία των οποίων μπορεί να είναι νευρολογική, εξελικτική, λειτουργική ή ψυχολογική.
Η Λογοθεραπεία αποσκοπεί στην αποκατάσταση των παραπάνω διαταραχών και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη και ενίσχυση της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας του ατόμου.

 

Ειδικότερα, η Λογοθεραπεία ασχολείται με την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των παρακάτω διαταραχών:
• Καθυστέρηση Λόγου και Ομιλίας
• Διαταραχές Φωνής
• Διαταραχές Άρθρωσης
• Δυσκολίες μάσησης-κατάποσης
• Ειδικές γλωσσικές διαταραχές
• Διαταραχές της Ροής και του Ρυθμού της Ομιλίας (Τραυλισμός, Ταχυλαλία)
• Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (Δυσλεξία, Δυσγραφία, Δυσαριθμησία, Δυσαναγνωσία, Δυσορθογραφία)
• Δυσκολίες Αντίληψης και Κατανόησης του Λόγου
• Δυσκολίες Επικοινωνίας
• Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός)
• Νευρολογικές Διαταραχές (Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις, Εγκεφαλικά, Δυσαρθρία, Δυσπραξία)

Εργοθεραπεία

Είναι η επιστήμη που ασχολείται με άτομα που παρουσιάζουν σωματικά, αναπτυξιακά, κοινωνικά ή συναισθηματικά ελλείμματα και αποσκοπεί στην ανάπτυξη, ανάκτηση και διατήρηση των κινητικών λειτουργιών και δεξιοτήτων του ατόμου, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργική του ανεξαρτησία, στις δραστηριότητες της καθημερινής του ζωής.

 

Ειδικότερα, η Εργοθεραπεία ασχολείται με την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των παρακάτω διαταραχών:
• Ελλειμματική Προσοχή – Υπερκινητικότητα
• Ανωριμότητα Κίνησης και Δυσκολίες Συντονισμού
• Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές (Αυτισμός)
• Δυσγραφία
• Νευρολογικές Διαταραχές

Ειδική Αγωγή - Διαπαιδαγώγηση

Η Ειδική Αγωγή-Διαπαιδαγώγηση είναι το ευρύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ακόμη ηλικίας, το οποίο αποσκοπεί στην αντιμετώπιση μαθησιακών διαταραχών και διαταραχών συμπεριφοράς και κοινωνικής προσαρμογής. Η μέθοδος αποκατάστασης που ακολουθείται κάθε φορά διαφοροποιείται από άτομο σε άτομο, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές του, όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την ολοκλήρωση της διαγνωστικής διαδικασίας.

Συμβουλευτική Ψυχολογία

Η Συμβουλευτική Ψυχολογία υποστηρίζει το παιδί, τον έφηβο, τον γονέα και την οικογένεια στο σύνολό της, παρέχοντάς τους συμβουλές και οδηγίες. Συμβάλλει στην αντιμετώπιση και στο χειρισμό συμπεριφορών και δυσλειτουργικών ιδεών, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αποκατάσταση της εκάστοτε διαταραχής που αντιμετωπίζει το άτομο, καθώς και τη διάρκειά της.

Παιδοψυχιατρική Παρέμβαση

Η Παιδοψυχιατρική Παρέμβαση περιλαμβάνει την ιατρική αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπευτική παρέμβαση, προκειμένου να διαγνωσθούν και να αποκατασταθούν τυχόν παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική υγεία και κατά συνέπεια τη λειτουργικότητα του παιδιού και του εφήβου, σε όλους τους τομείς της ζωής.

Συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς χώρους

Η συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς χώρους, με τους οποίους έρχεται σε καθημερινή επαφή το παιδί ή ο έφηβος, αποσκοπεί στην ολιστική αντιμετώπιση των συναισθηματικών, γνωστικών, κινητικών ή συμπεριφορικών δυσκολιών του ατόμου, όπως αυτές διαγιγνώσκονται και κατά την παιδαγωγική διαδικασία της μάθησης, εντός του σχολικού του περιβάλλοντος.