Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Παιδιών & Ενηλίκων

Η Λογοθεραπεία & το αντικείμενο του Λογοθεραπευτή

Η Λογοθεραπεία & το αντικείμενο του Λογοθεραπευτή

Τί είναι οι Διαταραχές του Λόγου

Διαταραχές του λόγου είναι η ατομική, διαφορετικής αιτιολογίας και βαρύτητας, αδυναμία ή ανικανότητα χρήσης της μητρικής γλώσσας, ανάλογα με τις εξελικτικές ηλικιακές νόρμες.

Οι διαταραχές του λόγου, αφορούν – εκτείνονται σε ένα ή περισσότερα ή σε όλα τα πεδία και στις επιμέρους λειτουργίες του γλωσσικού συστήματος και μπορεί να είναι παροδικές, μεγάλης διάρκειας , ή μόνιμες.

 

Με τι ασχολείται η Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία αντλώντας τις επιστημονικές της γνώσεις από διαφορετικές επιστήμες όπως ιατρική, παιδαγωγική, ειδική παιδαγωγική, ψυχολογία, γλωσσολογία, κοινωνιολογία, παρεμβαίνει σε άτομα κάθε ηλικίας τα οποία παρουσιάζουν διαταραχές στο λόγο τα οποία αναφέρονται στο:

1. Φωνητικό – Φωνολογικό
2. Μορφοσυντακτικό
3. Λεξιλογικό – Σημασιολογικό
4. Πραγματολογικό επίπεδο της γλώσσας

Ποιο είναι το αντικείμενο του Λογοθεραπευτή
Θεραπευτές του Λόγου – Λογοθεραπευτές, είναι οι επιστήμονες οι οποίοι έχοντας ανώτατη εκπαίδευση στην αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, μπορούν να προλαμβάνουν, να διαγιγνώσκουν, να βελτιώνουν και να αποκαθιστούν τα προβλήματα της γλώσσας στην προφορική ή γραπτή της μορφή και εν γένει να αποκαθιστούν κάθε μορφή διαταραχών της επικοινωνίας, καθώς και διαταραχή της αναπνοής – μάσησης – κατάποσης.

 

Συγκεκριμένα ο θεραπευτής του Λόγου παρεμβαίνει σε άτομα (παιδιά, εφήβους, ενήλικες) που παρουσιάζουν:

– Δυσλαλίες όλων των μορφών (ολική, πολλαπλή, απλή)
– Αναπτυξιακές διαταραχές του λόγου (αναπτυξιακή διαταραχή του λόγου και αναπτυξιακή καθυστέρηση του λόγου)
– Ειδική γλωσσική διαταραχή
– Δυσφαγία ή αφασίες παιδιών και ενηλίκων
– Αναπτυξιακές ή επίκτητες δυσαρθρίες
– Γλωσσικούς αρνητισμούς
– Αφωνίες ή δυσφωνίες
– Διαταραχές της ροής της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
– Διαταραχές στο σημασιολογικό επίπεδο της γλώσσας
– Ρινολαλίες και παρέμβαση μετά την ιατρική αποκατάσταση της βλάβης
– Επικοινωνιακές διαταραχές
– Διγλωσσίες
– Αγωγή και γλώσσα του οισοφάγου μετά από λαρυγγεκτομή
– Δυσφαγίες ή αδυναμία κατάποσης
– Διαταραχές της φωνής
– Μαθησιακές δυσκολίες
– Διαταραχή του γραπτού λόγου (δυσλεξία)

 

Προβλήματα του λόγου με κεντρική αιτιολογία τις αισθητηριακές βλάβες όπως:
– Αγωγή λόγου κωφών, βαρήκοων.
– Αγωγή λόγου ατόμων με νοητική υστέρηση.
– Αντιμετώπιση των επικοινωνιακών διαταραχών ατόμων με αυτισμό.
– Στήριξη και διατήρηση της επικοινωνίας σε παθολογικά φαινόμενα του λόγου υπερήλικων (εγκεφαλικής γήρανσης).

 

Πηγή: http://www.logotherapia.gr/default.aspx?pageid=50  – Πανελλήνιος Σύλλογος Λογοθεραπευτών – Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε)