Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Παιδιών & Ενηλίκων

Συχνές ερωτήσεις

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑΣ

1. Σε αναπτυξιακή ανωριμότητα. Για παράδειγμα το παιδί δεν επικοινωνεί όπως θα περίμενε κανείς με βάση την ηλικία του, αλλά σαν παιδί μικρότερης ηλικίας.
2. Σε οργανικά, γενετικά ή μετα-γεννετικά προβλήματα: βαρηκοϊα, σχιστία, οδοντικές ανωμαλίες, εγκεφαλική παράλυση, νοητική καθυστέρηση κ.α.
3. Σε άλλους παράγοντες: Ψυχολογικά προβλήματα, αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες κ.α.

Ένα παιδί με προβλήματα στην ομιλία μπορεί να:
1. Μπερδεύει τους ήχους σε μια λέξη
2. Αδυνατεί να μιμηθεί συγκεκριμένους ήχους ή ομάδες ήχων
3. Παραλείπει ήχους ή/και συλλαβές από τις λέξεις.

 

Ένα παιδί με προβλήματα στο λόγο μπορεί να δυσκολεύεται να:
1. Καταλάβει αυτά που του λένε
2. Βάζει λέξεις μαζί και να σχηματίζει προτάσεις
3. Βρίσκει τις κατάλληλές λέξεις που χρειάζεται για να εκφραστεί και να συντάξει σωστά τις προτάσεις του
4. Παίρνει μέρος σε μια συζήτηση
5. Εκφράζεται με ευκολία και ανάλογα με τις περιστάσεις.

Πηγή: www.logopedists.gr

ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Ο όρος μαθησιακές δυσκολίες αναφέρεται σε μαθητές με κανονική νοημοσύνη χωρίς οργαικά και συναιδθηματικά προβλήματα, που όμως δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ακπαιδευτικό πρόγραμμά του σχολείου με επιτυχία. Τα πρώρα προβλήματα εμφανίζονται ότνα οτ παιδί ξεκινήσει το δημοτικό οι ενδείξεις όμως μπορίε να υπάρχουν από την προσχολική ηλικίας.

1) Πιθανές δυσκολίες στο γραπτό λόγο:
a. Καθρεπτισμός γραμμάτων
b. Παραλείψεις γραμμάτων, συλλαβών ή λέξεων
c. Σύγχυση κεφαλαίων και μικρών γραμμάτων
d. Επαναλήψεις γραμμάτων ή λέξεων
e. Μη κατανοητός γραφικός χαρακτήρας
f. Λέξεις ενωμένες μεταξύ τους
g. Έλλειψη σημείων στίξης

Η εικόνα αυτή είναι αντιπροσωπευτική κυρίως των δυσλεκτικών μαθητών

 

2) Πιθανές δυσκολίες στην ανάγνωση:
a. Αργή ή συλλαβιστή ανάγνωση
b. Παράληψη γραμμάτων, συλλαβών, λέξεων ή και προτάσεων
c. Δυσκολία επανεύρεσης της σωστής σειράς όταν η ανάγνωση του κειμένου διακόπτεται.

 

 

Πηγή: www.logopedists.gr