Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Παιδιών & Ενηλίκων

Προγράμματα

Ειδικό Μαθησιακό Πρόγραμμα

Το Ειδικό Μαθησιακό είναι το εξατομικευμένο πρόγραμμα, το οποίο αφορά περιπτώσεις μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και σκοπό έχει την υποστήριξη του ατόμου, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σχολείου. Ειδικότερα, μαθητές με δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία και δυσορθογραφία ενδείκνυται να ενταχθούν σε Ειδικό Μαθησιακό Πρόγραμμα, προκειμένου να ανταποκρίνονται επαρκώς σε δεξιότητες ανάγνωσης, γραφής, ορθογραφίας, μνήμης και μαθηματικής σκέψης.

Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης

Πρόκειται για προσεχτικά σχεδιασμένα ομαδικά προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά που δυσκολεύονται στην κοινωνική ενσωμάτωση και προσαρμογή.

Το Πρόγραμμα Κοινωνικοποίησης αποσκοπεί στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων του ατόμου, ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή του και κατά συνέπεια τις σχέσεις του με τους γύρω του. Συμβάλει στην κατανόηση των κανόνων που διέπουν το κοινωνικό σύνολο, εντός του οποίου το άτομο αναπτύσσεται, με στόχο την ομαλή ένταξή του στο σύνολο αυτό.