Κέντρο Ειδικών Θεραπειών Παιδιών & Ενηλίκων

Εξειδικευμένες Μέθοδοι

Αντιμετώπιση Δυσλεξίας

Εξειδικευμένες μέθοδοι που βοηθούν το παιδί με δυσλεξία να ενισχύσει τους μηχανισμούς ανάγνωσης και γραφής και να οργανώσει καλύτερα μέσω εκπ/σης δεξιοτήτων μεταγνώσης τον τρόπο μελέτης του.

Αντιμετώπιση Δυσπραξίας (Sensory–motor Approach)

Μία αισθητικοκινητική μέθοδος που βοηθάει το παιδί να βελτιώσει την κινητική του επίδοση, να αυξήσει τον συντονισμό του και να ασχοληθεί με μεγαλύτερη ευχέρεια με την κινητική δραστηριότητα.

Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών

Εξειδικευμένες μέθοδοι που βοηθούν το παιδί με μαθησιακές δυσκολίες να ενισχύσει τους μηχανισμούς μάθησης και να οργανώσει καλύτερα την μελέτη του.

Δομημένη Εκπαίδευση (TEACCH)

Ένα δομημένο σύστημα εκπαίδευσης που μέσω της χρήσης καρτών βοηθάει το άτομο κύρια με αυτισμό να οργανώσει την εργασία του και τον χρόνο του.

Εντατική Αλληλεπίδραση (Intensive Interaction)

Ένας εναλλακτικός τρόπος διαντίδρασης και επικοινωνίας για άτομα με αυτισμό μέσω καθρεπτικής αλληλεπίδρασης.

Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΑΒΑ)

Πρόκειται για έναν τρόπο μετατροπής μίας ανεπιθύμητης συμπεριφοράς που εμφανίζει ένα παιδί κύρια με αυτισμό σε μία αποδεκτή μέσω συστημάτων επιβράβευσης και ενίσχυσης.

Κοινωνικές Ιστορίες (Social Stories)

Πολύ προσεχτικά γραμμένες -εξατομικευμένες για το κάθε παιδί- ιστορίες που το βοηθούν να αναγνωρίσει τους κοινωνικούς κανόνες που διέπουν καθημερινά συμβάντα (Σχολείο, εκδηλώσεις κλπ)

Πρόγραμμα PALIN (PCI)

Πρόγραμμα Λογοθεραπευτικής αντιμετώπισης διαταραχών ροής (τραυλισμός)